PENGENALAN

Kepimpinan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan (AKK) telah diserahkan secara rasminya di bawah pentadbiran Institut Sukan Negara (ISN) dari Majlis Sukan Negara Malaysia (MSNM) yang beroperasi sepenuhnya mulai 1 Julai 2015. Peralihan tugas ini telah diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berhormat Khairy B. Jamaluddin pada 12 Februari 2015. Fungsi utama AKK ditubuhkan adalah untuk menjadi sebuah pusat rujukan kecemerlangan kejurulatihan sukan yang lebih tersusun, terutamanya dalam aspek pengiktirafan jurulatih dan pendidikan jurulatih. AKK akan menyumbang ke arah transformasi pendidikan kejurulatihan sukan bagi memastikan aspek kejurulatihan sukan di negara ini lebih seragam dan berada di tahap yang tertinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa.

AKK merupakan satu bahagian di Institut Sukan Negara yang memberi pengiktirafan kepada jurulatih melalui Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK).AKK juga menawarkan program pendidikan kejurulatihan yang komprehensif melalui sistem akreditasi jurulatih sukan, iaitu program Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) Tahap I, II dan III. SPKK merupakan satu piawai kebangsaan yang memberi pengiktirafan kepada status jurulatih dalam bidang sukan masing-masing. Terkini, Perpustakaan Sukan atau Sports Library yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Sumber Maklumat merupakan sebahagian daripada AKK. Sports Library berperanan sebagai pembekal perkhidmatan maklumat kepada sektor sukan negara dan juga sebagai pusat rujukan dan repositori maklumat sukan negara.

LATAR BELAKANG

Akademi Kejurulatihan Kebangsaan (AKK) telah dilancarkan secara rasmi pada 19 Julai 2012 oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Dato’ Sri Ahmad Shabery Bin Cheek bertempat di Dewan Komanwel MSN, Bukit Jalil.

VISI

 •  Melahirkan jurulatih yang berkualiti, profesional dan bertaraf antarabangsa.

MISI

 • Menguruskan program pendidikan yang berterusan dalam bidang Sains Sukan dan Pengkhususan Sukan agar jurulatih mendapat ilmu terkini sambil memastikan peningkatan kemahiran dan profesional dalam bidang sukan masing-masing.
 • Merancang dan melaksanakan pelbagai program ke arah melahirkan jurulatih sukan yang inovatif, dinamik dan progresif selaras dengan wawasan untuk meningkatkan martabat profesion kejurulatihan sukan kebangsaan.

OBJEKTIF

 • Melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan yang diiktiraf dengan Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK) dan memperolehi Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) Tahap I, II dan III.
 • Mempertingkatkan kemahiran dan prestasi jurulatih supaya berada setaraf antarabangsa di bawah program Akademi Kejurulatihan Kebangsaan.
 • Mewujudkan daya saing di antara jurulatih menerusi program Kursus Sains Sukan, Sukan Spesifik, Bengkel Aplikasi dan Seminar.
 • Mempertingkatkan pengetahuan jurulatih seiring dengan perkembangan teknologi terkini dalam bidang kejurulatihan.
 • Memupuk budaya membaca dalam kalangan atlet, jurulatih, serta pegawai dan anggota Institut Sukan Negara (ISN) dan Majlis Sukan Negara (MSN).
 • Mengurus dan menyediakan maklumat terkini berkaitan sains sukan, teknologi sukan dan perubatan sukan.
 • Menyebarkan maklumat menerusi teknologi terkini – portal Sports Library, media sosial, e-journal, e-magazine, dan online database.
 • Memelihara bahan arkib sukan negara melalui aktiviti pemuliharaan dan pendigitan koleksi arkib sukan.
 • Menggalakkan orang awam mengunjungi Sports Library.

MOTO

 •  MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DAN KHIDMAT NASIHAT  PENDIDIKAN KEJURULATIHAN YANG BERKUALITI DAN  CEKAP

 PROGRAM YANG DITAWARKAN :

 1. Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK)
 2. Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK)
  • Kursus Kejurulatihan Sains Sukan (KSS)
  • Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik (PSK)
 3. Program Pendidikan Kejurulatihan Berterusan /Continuous Coaching Education (CCE)
  • Basic Coach Education (BCE)
  • Advance Coach Education (ACE)
  • Foundation of Applied Coach Education (FACE)
 4. Perpustakaan Sukan (Sports Library)

Penubuhan AKK juga turut diperkasakan dengan matlamat untuk melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan bertauliah yang akan menjadikan ia sebagai satu profesion pilihan untuk dijadikan karier bagi menjana pekerjaan kepada jurulatih serta memangkinkan lagi industri sukan negara.