• Sijil rujuk PROSEDUR KURSUS SAINS SUKAN TERKINI dengan teliti.
  • Borang permohonan perlu diisi secara ”ONLINE” bagi proses KELULUSAN PERMOHONAN peserta.
  • Lampirkan SALINAN SIJIL dan TRANSKRIP YANG JELAS.
  • Kelulusan permohonan mengambil masa selama 7 HARI BEKERJA.
  • Pemohon akan menerima kelulusan melalui emel pemohon dan dimaklumkan di laman sesawang AKK.
  • Sijil pengecualian kursus bagi pemohon yang telah berjaya akan dikeluarkan dalam masa 20 HARI BEKERJA dari tarikh kelulusan.

SYARAT DAN PERMOHONAN PENGECUALIAN KURSUS SAINS SUKAN

  • Sijil Pengecualian Kursus Sains Sukan merupakan kelebihan yang diberikan kepada pemohon yang telah mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda/ sarjana/ doktor falsafah dalam bidang yang berkenaan dan telah diperakukan oleh AKK. Kelayakan memohon Sijil tersebut adalah seperti berikut:

Setiap pemohon WAJIB mempunyai akaun GMAIL bagi memudahkan pendaftaran secara atas talian (online registration). Sekiranya pemohon yang tidak mempunyai akaun GMAIL sila mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pendaftaran pengecualian Kursus Sains Sukan.

Klik Daftar GMAIL

SENARAI NAMA PEMOHON YANG TELAH DILULUSKAN

PEMBERITAHUAN

   • KEPUTUSAN KELULUSAN PEMOHON MENGAMBIL MASA 7 HARI BEKERJA.
   • SIJIL PENGECUALIAN KURSUS SAINS SUKAN HANYA AKAN DIKELUARKAN SELEPAS 20 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH KELULUSAN DIKELUARKAN.

SEKIRANYA NAMA TUAN/PUAN TIADA DI DALAM SENARAI, SILA HUBUNGI AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN (AKK) UNTUK MAKLUMAT LANJUT.

 

DI TALIAN   :   03-8991 4400

HARI            :   ISNIN – JUMAAT

MASA           :   9.00 PAGI – 4.30 PETANG

 

 

PEMBERITAHUAN

   • KEPUTUSAN KELULUSAN PEMOHON MENGAMBIL MASA 7 HARI BEKERJA.
   • SIJIL PENGECUALIAN KURSUS SAINS SUKAN HANYA AKAN DIKELUARKAN SELEPAS 20 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH KELULUSAN DIKELUARKAN.

SEKIRANYA NAMA TUAN/PUAN TIADA DI DALAM SENARAI, SILA HUBUNGI AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN (AKK) UNTUK MAKLUMAT LANJUT.

 

DI TALIAN   :   03-8991 4400

HARI            :   ISNIN – JUMAAT

MASA           :   9.00 PAGI – 4.30 PETANG

 

PEMBERITAHUAN

   • KEPUTUSAN KELULUSAN PEMOHON MENGAMBIL MASA 7 HARI BEKERJA.
   • SIJIL PENGECUALIAN KURSUS SAINS SUKAN HANYA AKAN DIKELUARKAN SELEPAS 20 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH KELULUSAN DIKELUARKAN.

SEKIRANYA NAMA TUAN/PUAN TIADA DI DALAM SENARAI, SILA HUBUNGI AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN (AKK) UNTUK MAKLUMAT LANJUT.

 

DI TALIAN   :   03-8991 4400

HARI            :   ISNIN – JUMAAT

MASA           :   9.00 PAGI – 4.30 PETANG

 

E-mel:

[email protected]

Alamat:

Akademi Kejurulatihan Kebangsaan
Institut Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur.