Peserta perlu mengetahui prosedur kursus terlebih dahulu supaya tiada kekeliruan atau masalah ketika menyertai kursus yang dijalankan. Prosedur Kursus mengandungi penerangan berkenaan sijil pengecualian kursus, tempoh kursus, permohonan kursus, yuran pendaftaran, pengecualian bayaran, kemudahan yang diuruskan penganjur, kandungan kursus, penilaian, tanggungan peserta, tatacara pemakaian, paparan keputusan, sijil dan lain – lain.

Berikut adalah :

  • Prosedur Kursus Pendidikan Kejurulatihan Berterusan (CCE) 2020

Download (PDF)