• Melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan yang diiktiraf dengan skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan (SLKK) dan memperolehi skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan (SPKK) tahap I, II dan III.
  • Mempertingkatkan kemahiran dan prestasi jurulatih supaya berada setaraf antarabangsa di bawah program akademi kejurulatihan kebangsaan.
  • Mewujudkan daya saing di antara jurulatih menerusi program kursus sains sukan, sukan spesifik, bengkel aplikasi dan seminar.
  • Mempertingkatkan pengetahuan jurulatih seiring dengan perkembangan teknologi terkini dalam bidang kejurulatihan.
  • Memupuk budaya membaca dalam kalangan atlet, jurulatih, serta pegawai dan anggota Institut Sukan Negara (ISN) dan Majlis Sukan Negara (MSN).
  • Mengurus dan menyediakan maklumat terkini berkaitan sains sukan, teknologi sukan dan perubatan sukan.