PROGRAM YANG DITAWARKAN :

Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK)

 

Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK)

Kursus Kejurulatihan Sains Sukan (KSS)

Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik (PSK)

Program Pendidikan Kejurulatihan Berterusan /Continuous Coaching Education (CCE)

  • Basic Coach Education (BCE)
  • Advance Coach Education (ACE)
  • Foundation of Applied Coach Education (FACE)

 

 

Penubuhan AKK juga turut diperkasakan dengan matlamat untuk melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan bertauliah yang akan menjadikan ia sebagai satu profesion pilihan untuk dijadikan karier bagi menjana pekerjaan kepada jurulatih serta memangkinkan lagi industri sukan negara.