Pensamaan Taraf

SESI VIVA 2019

Sesi VIVA berlangsung 3 bulan selepas kursus. (Tarikh akan diberitahu oleh penganjur).

Sesi soal jawab berdasarkan kertas projek.

Peserta yang tidak dapat menghadiri sesi ini perlu mengemukakan surat dan menghantar kertas projek beserta salinan sebelum tarikh VIVA, untuk melayakkan diri datang ke sesi seterusnya.